Rehabilitacja medyczna


Jest to przywrócenie lub przystosowanie do czynnego życia osób, które w wyniku wad wrodzonych lub nabytych (choroba, uraz) są niepełnosprawne. Rehabilitacja jest procesem złożonym i ma na celu przywrócenie sprawności organizmu oraz poczucia własnej wartości. Wyróżnia się rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

Rehabilitacja medyczna


Jest to przywrócenie lub przystosowanie do czynnego życia osób, które w wyniku wad wrodzonych lub nabytych (choroba, uraz) są niepełnosprawne. Rehabilitacja jest procesem złożonym i ma na celu przywrócenie sprawności organizmu oraz poczucia własnej wartości. Wyróżnia się rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

Lecznicza jest elementem procesu rekonwalescencji, a jej celem jest przywrócenie funkcji organizmu utraconych w wyniku choroby. Metody rehabilitacji leczniczej obejmują fizykoterapię, gimnastykę leczniczą, naukę wykonywania czynności codziennych, zaopatrzenie w protezy i aparaty rehabilitacyjne oraz nauczenie posługiwania się nimi. Rehabilitacja społeczna umożliwia człowiekowi przywrócenie do życia w społeczeństwie – obejmuje przystosowanie do pełnienia nowych form uczestnictwa w życiu. Rehabilitacja zawodowa, czyli reaktywacja może być procesem długotrwałym i złożonym, a je powodzenie zależy głównie od przekonania osoby niepełnosprawnej do jej celowości.

Ogromne znaczenie w procesie rehabilitacji ma fizykoterapia, wykorzystująca do leczenia różne postacie energii występującej w przyrodzie – ciepło, energię kinetyczną, elektryczną, promieniowanie. Wykorzystuje się także właściwości chemiczne wód mineralnych.

Seryjne stosowanie zabiegów usprawnia czynności narządów, powodując korzystne zmiany ich struktury, zmniejszają ból i stany zapalne. Fizykoterapia obejmuje takie działy jak: wodolecznictwo, balneoterapia, masaż, elektroterapia, termoterapia, ultrasonoterapia, fototerapia, magnetoterapia.