Rehabilitacja pourazowa


Odgrywa ważną rolę w leczeniu narządów ruchu, takich jak złamania, zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia np. w wypadkach Pierwszym etapem leczenia tego typu uszkodzeń jest unieruchomienie co w konsekwencji skutkuje osłabieniem siły i masy mięśniowej, a także ogranicza możliwości ruchu.

Rehabilitacja pourazowa

Odgrywa ważną rolę w leczeniu narządów ruchu, takich jak złamania, zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia np. w wypadkach Pierwszym etapem leczenia tego typu uszkodzeń jest unieruchomienie co w konsekwencji skutkuje osłabieniem siły i masy mięśniowej, a także ogranicza możliwości ruchu.

Współczesne metody rehabilitacyjne oferują wiele metod, przy udziale wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Wykorzystywana jest fizykoterapia w postaci promieniowania cieplnego i świetlnego, prądów, okładów oraz kinezyterapia skupiająca się na właściwościach leczniczych ruchu – gimnastyka. Rehabilitacja może być prowadzona w oddziałach szpitalnych, przychodniach lub w domu pacjenta.

Fizjoterapeuta decyduje jakie formy rehabilitacji są wskazane, a jakich należy unikać. Innego zestawu ćwiczeń wymaga rehabilitacja kolana, innego zaś stawu łokciowego. Każdy pacjent to przypadek indywidualny i tak też powinien być traktowany. Rehabilitacja pourazowa skupia się na przywróceniu pełnej samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności, przywróceniu pełnej ruchomości stawów i mięśni oraz usprawnieniu ułożenie ciała np. poczucie równowagi. 

Jeśli prowadzone leczenie nie przynosi spodziewanych efektów należy poszukać innych metod terapii np. koloroterapia – oddziaływanie fal o określonych kolorach. Pozwala na poprawę metabolizmu tkanek, stymulację ukrwienia, przyspiesza gojenie ran, niwelowanie bólu, stanów zapalnych. Terapia rehabilitacyjna odnosi lepsze efekty, jeśli towarzyszy jej wiara we własne możliwości oraz wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do celu.