Zawód rehabilitant


Zawodowy specjalista rehabilitant powinien posiadać głęboką wiedzę z zakresu fizjoterapii, jak również interdyscyplinarną znajomość medycyny, co ułatwia indywidualne podejście do każdego przypadku, prawidłową analizę oraz leczenie w celu usprawnienia narządów ruchu.

Zawód rehabilitant

Zawodowy specjalista rehabilitant powinien posiadać głęboką wiedzę z zakresu fizjoterapii, jak również interdyscyplinarną znajomość medycyny, co ułatwia indywidualne podejście do każdego przypadku, prawidłową analizę oraz leczenie w celu usprawnienia narządów ruchu. Fizjoterapeuta leczy i nadzoruje leczenie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, neuro-mięśniowych, sercowo-naczyniowych i oddechowych wykorzystując terapię ruchową, masaż, dostępne terapie fizykalne. Prowadzi także profilaktykę zapobiegawczą chorób somatycznych i obciążeń psychicznych.

Do zadań i obowiązków rehabilitanta należy:

  • - wykonywanie testów określających sprawność ruchową
  • - wykonywanie lub nadzorowanie zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii i masażu
  • - utrzymywanie kontaktu z pacjentem, w celu pobudzenia jego współpracy w leczeniu
  • - ustalenie indywidualnego programu ćwiczeń odpowiednich dla chorego
  • - prowadzenie psychoterapii i fizjoterapii u osób po amputacjach kończy
  • - terapia zajęciowa przekwalifikowania zawodowego osób z protezami kończyn oraz adaptacja do życia i pracy
  • - prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i ich wpływu na poprawę sprawności pacjentów
  • - promocja zdrowia w celu zapobiegania chorobom
  • - wypisywanie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne – kule, laski, wózki, protezy

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji w zawodzie rehabilitant medyczny zapewniają studia wyższe na uczelniach prywatnych i państwowych na wydziałach kultury fizycznej i innych.