Elektrolecznictwo


Jest to dział fizykoterapii, w którym wykorzystuje się do celów lecznictwa prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

Elektrolecznictwo

Jest to dział fizykoterapii, w którym wykorzystuje się do celów lecznictwa prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

Prąd stały jest stosowany do wielu zabiegów elektroleczniczych. Tkanki żywe można traktować jako zespół przewodników, półprzewodników i izolatorów. Tkanki i płyny ustrojowe wykazują różnice w przewodnictwie elektrycznym. Największe przewodnictwo wykazuje płyn mózgowo-rdzeniowy, mniejsze osocze krwi, krew, mięśnie, wątroba, mózg, tkanka łączna i kostna. Przepływ prądu stałego przez tkankę nerwową i mięśniową powoduje zmianę ich pobudliwości oraz rozszerzanie naczyń krwionośnych, a tym samym zaczerwienienie skóry. Stwarza to szerokie możliwości leczenia przeciwbólowego, przeciwzakrzepowego, zaburzeń czucia oraz zapobiegania procesom degeneracji włókien nerwowych w uszkodzonych nerwach.

Jednym z zabiegów wykorzystujących prąd stały jest galwanizacja. Pod jej wpływem dochodzi do zmniejszenia pobudliwości nerwów, co działa przeciwzapalnie w chorobie zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa i dysków. Ponadto wykorzystuje się ją w leczeniu porażeń wiotkich, zaburzeń krążenia obwodowego oraz utrudnionego zrostu po złamaniach kości. Przeciwwskazaniem są stany ropne skóry i tkanek miękkich, wypryski, stany gorączkowe.

Jonoforezą nazywamy zabieg wprowadzenia w głąb tkanek jonów działających leczniczo. Najczęściej wykonuje się jonoforezę jodu działającą korzystnie na blizny, wapnia wywierająca wpływ przeciwzapalny, oraz histaminy stosowaną w zaburzeniach ukrwienia obwodowego.